ACM-BCB 2016.

ACM-BCB 2016.

Ring for oppl ring.

ACM-BCB 2016 inviterer oppl ringsprogrammer som adresserer interessene til sitt varierte publikum av personer som er interessert i Bioinformatikk og Computational Biology, og helseinformatikk (BCB), inkludert studenter, forskere og l rere fra akademia, og forskere og utovere fra industri og regjering.

Vi er spesielt velkommen til forslag til oppl ringsprogram som:

Innfor et bestemt BCB-emne, utformet for a gjore emnet (og konferansen) mer tilgjengelig for deltakere som er nye pa det aktuelle emnet. Gi en praktisk introduksjon til en eller flere databaser, programvareverktoy eller andre ressurser av bred interesse for konferansedeltakerne. Gi en omfattende gjennomgang av dagens moderne teknologi i et bestemt BCB-emne rettet mot forskere og utovere som er kunnskapsrike, men ikke nodvendigvis eksperter i emnet. Nav rende teknikker fra forskningsfelt, for eksempel algoritmer, datautvinning, maskinl ring, statistikk, parallell databehandling, som er relevante for BCB-forskning. Innfor nye forskningsproblemer, nye applikasjonsomrader eller nye eller nye teknologier av relevans for BCB.

Oppl ringen vil bli avholdt 5. oktober 2016. Vi ser veiledning for a v re 1 til 4 enheter hvor hver enhet er 50 minutter. Vi oppfordrer oppl ringsprogrammer med flere enheter til a ha mer enn en presentator, fortrinnsvis fra ulike institusjoner, med ulike perspektiver.

Oppl ringsforslagene bor ikke overskride 3 sider (unntatt hoyttalerebiografier), ved hjelp av en 11-punkts skrifttype for teksten, og bor omfatte:

Oppl rings tittel Navn og tilhorighet av presentatorer Oppgave abstrakt (200 ord maksimum, egnet for inkludering pa konferansesiden) Oppl ringsbeskrivelse, inkludert malene for oppl ringen, dens relevans for ACM-BCB 2016, beskrivelse av det tiltenkte publikum og bakgrunnen som antas av publikum, tilstrekkelig detalj om omfanget av materialet som skal dekkes og dybden der det vil bli dekket. Onsket oppl ringslengde (hvis det er fleksibilitet angaende lengde, spesifiser emner som skal inkluderes for hver lengde). Forventet malestorrelse. Informasjon om andre arenaer hvor oppl ring i samme emne har blitt presentert eller planlagt a bli presentert sammen med pekere til de aktuelle lysbildene eller andre oppl ringsmaterialer og en kort forklaring pa hvordan den foreslatte oppl ringen er forskjellig fra de andre tilbudene. Korte profesjonelle biografier av presentatorer, inkludert deres vitenskapelige og faglige kvalifikasjoner og erfaring (relevant forskning, undervisning eller oppl ring) og kontaktinformasjon.

Hvert forslag vil bli og rangeres basert pa betydningen av det foreslatte oppl ringsemnet, den generelle kvaliteten pa forslaget, kvalifikasjoner og erfaringer fra presentatorene, oppl ringen er tilpasset konferansetemaet, og antall oppl ringsspor og ledig plass.