9 rode pa rad roulette

9 rode pa rad roulette h1>

Masters Visual Roulette Demonstration.

Tidligere spadommer mulig, live kasino demo.

» Dette er ikke et forhandler signatur visuelt roulette system.

Det er veldig viktig a vite at ikke alle visuelle systemer er de samme eller har samme evner. Hva er de spesifikke egenskapene til vart visuelle system? Og hvordan pavirker vart visuelle system matematisk roulette? Les videre for a finne ut.

Forst en kort introduksjon.

Var Masters sanne ferdighet visuelle roulette system er satt sammen av vart nav rende lag av vellykkede roulette spillere Alex, Jason og Che. Vi har v rt vant til a spille roulette med en margin i mange ar ved a bruke var nyeste kombinert avanserte visuelle roulettteknikker for a overvinne huskanten. Alle de teknikkene vi bruker for oyeblikket, vil bli inkludert i en kopi av vart system for a muliggjore at du ogsa kan skaffe kunnskapen til a spille med en margin og rake i sjetongene med jevne mellomrom pa spill av roulette.

Vart komplette system er hentet til deg av Che som er var sjefsdemonstrator. Han vil gi deg den fullstendige down-downen og ta deg gjennom en demonstrasjon av noen av de visuelle ferdighetene som er involvert i prediksjonsprosessen av systemet vart.

De av dere som allerede er kjent med temaet for visuell roulette, vil trolig v re oppmerksom pa at informasjon om dette emnet har blitt fort til det offentlige omradet for. Vart mal er a utstyre deg med sannsynligvis det mest omfattende og avanserte vinnende visuelle roulette systemet pa markedet i dag for a hjelpe deg med a oppna fullstendig hjuldomminasjon. Du trenger ikke a skaffe seg et annet visuelt roulette system nar du har kjopt var. De av dere som er nye pa dette emnet, haper vi med informasjonen vi har gitt pa var nettside, at du vil overbevise deg om vart visuelle roulette system, er en realistisk metode for a sla roulette.

De fleste systemer pa markedet i dag kan sies er basert pa en slags stablingssystem (et progressionssystem). Vi kan ikke si om alle vil mislykkes, men det vi vet om er at alle kasinoer har en husgrense som negerer fordelene ved et stablingssystem nar en spiller moter en vegg pa 10 svart / rod eller mer pa rad, som kan forekomme oftere enn de fleste tror. Imidlertid involverer visuell roulette den visuelle vurderingen av ballens bevegelse under en tur for a konkludere ballen sin endelige posisjon (utfall) pa hjulet / rotoren. Med vare nyeste visuelle rouletteferdigheter bor vi kunne demonstrere og gjore deg klar over at dette aspektet av spillet kan forklares av fysikk og matematikk for a v re en fullstendig gjennomforbar metode for a oppna en langsiktig kant i spillet roulette. Les videre, og vi vil snart vise deg hvor lett roulette virkelig kan bli slatt.

Under en typisk roulette-spinn vil du ha ballen i hjulet som beveger seg i en retning mens rotoren (den bevegelige delen av hjulet med tallene pa den) beveger seg i motsatt retning. Ettersom ballen mister nok av sin fart til a holde seg pa banen, vil ballen uten a falle av sporet og treffe en av de vertikale deflektorer / pinner pa hjulet mesteparten av tiden. Dette er vist pa bildet nedenfor: –

Bildet ovenfor er hentet fra et stillbildeklipp som viser et bestemt oyeblikk av spinnet. Bollen beveger seg i retning med urviseren mens rotoren beveger seg i motsatt retning (mot urviseren). Som du kan se at ballen gar ut av sporet og slar 12-timers pin / deflektor pa hjulet og # 31 pa rotoren ligger under ballen i det oyeblikket ballen kommer i kontakt med tappen. Vi kaller denne posisjonen til ballen og rotoren i det oyeblikket rotasjonen skal v re «# 8216; & # 8216; hvor pa rotoren slar ballen en pinne» # 8217; & # 8217; eller andre ord & # 8216; & # 8217; hvor pa rotoren gar ballen ut av sporet & # 8217; & # 8217;

Vitenskapen bak vart system er enkel. I nesten hver eneste roulette spinner i oyeblikket ballen mister nok av sin fart og faller av banen: –

Derfor bor vi ved hjelp av var forstaelse av grunnleggende fysikk av bevegelse og sentrifugalkraft og studier fra forsok fra faktiske spinn, kunne med litt konsistens, beregne omtrent hvor mye lengre (i gjennomsnitt) ballen vil reise fra & # 8216; hvor rotor ballen gar ut av sporet & # 8217; for ballen kommer til hvile i det vinnende nummeret pa rotoren (den bevegelige delen av hjulet) i hvert rotasjon av hjulet.

Pa samme mate som en spinnende topp i bevegelse, for oyeblikket begynner en spinnende topp a miste sin spinnmoment og blir ustabil og begynner a «wobble», skal spinnet spinne i samme hastighet og burde b re en nesten identisk mengde momentum Pa scenen skjer «wobble» i hvert spinn. Derfor, gjennom var forstaelse av grunnfysikk og studier av forsok fra samme spinnende topp, bor vi kunne grove forutse med litt konsistens, hvor lang tid den spinnende toppen vil fortsette a spinne for det kommer til hvile fra det oyeblikket » wobble ‘er oppdaget i hvert spinn.

I motsetning til en spinnende topp vrir en roulettball ikke nar den taper en viss del av sin moment under spinnet, men i stedet faller den bare av sporet den kjorer pa i hjulet. Siden vi vet at en roulette ball (objektet) vil b re en nesten identisk mengde momentum og fart nar den gar ut av banen i hvert roulette-spinn, bor samme bevegelsesprinsipper ogsa gjelde for ballen nar den forlater banen. Nar ballen kjorer med en tilsvarende hastighet hver gang den gar ut av sporet, bor det ikke v re for vanskelig a vurdere med en viss grad av noyaktighet, hvor langt vil ballen i gjennomsnitt reise fra? Hvor pa rotoren gar ballen ut sporet & # 8217; i hvert rotasjon av hjulet.

Ved a ta hensyn til informasjonen ovenfor, og for a forutsi utfallet av et roulette-spinn med en viss grad av noyaktighet, er et av systemets hovedmal (i starten av hvert spinn) a vurdere og forutsi (pa forhand for forhandleren ringer ikke flere spill), hvor i rotoren vil ballen ga ut av sporet og treffe en pinne & # 8217; & # 8217 ;. Mesteparten av tiden vil ballen sla en vertikal pin / deflektor i hjulet etter at den forlater banen.

Hvordan kan du dra nytte av a anskaffe (pa forhand) informasjonen til & # 8216; hvor pa rotoren vil ballen ga ut av sporet & # 8217; Under et hjulspinn kan det best illustreres pa elektroniske bettingterminaler nar de gar galt!

Elektroniske bettingterminaler er touch-betterminaler som er direkte knyttet til live-roulette-hjul spunnet av ekte forhandlere som hovedsakelig finnes i landbaserte kasinoer. Teknologien har eksistert i noen tid. Malet teknologien serverer er at det er mulig for punters a satse pa hjul spunnet av ekte forhandlere vekk fra bordene.

Pa disse er det mulig a plassere innsatser for og under hjulets rotasjon.

Det som normalt skjer pa disse terminaler er omtrent de siste 5 sekundene av hvert hjulhjul, de ikke lenger spillene & # 8217; (NMB) kunngjoring vil komme til a varsle punters og vil stoppe dem fra a plassere ytterligere innsatser. Dette oppnas ved hjelp av en sensor som ligger inne i sporet av roulettehjulet som har evnen til a lese ballens hastighet under spinnet. Sensoren er programmert (av et kasinomedarbeider) for a oppdage en viss hastighet pa ballen (under spinn) for hvilken type ball de bruker, sa det vil beleilig utlose ikke mer innsatsmelding i spillterminaler a komme pa omtrent 3-4 kuleomdreininger (ca. 5 sekunder) for slutten av hver tur, og dermed hindre punters fra a plassere flere innsatser for n r slutten spinnet.

Men nar en casino-medarbeider gjor feilen i a erstatte en lettere ball med en tyngre ball uten a justere NMB-kunngjoringen pa terminalene (for a tilpasse seg den nye tyngre ballen). I de sjeldne tilfeller har punters funnet at de var i stand til a plassere spill pa sine terminaler frem til det oyeblikket ballen faller av banen (se bildet nedenfor). Det var unodvendig a si at de heldige punterne var i stand til a fa mest mulig ut av kasinoansvarets feil ved de sjeldne anledninger og innlost for kasinoet rettet feilen sin.

Grunnen til at dette kan skje er fordi,

» Den tyngre ballen b rer mer vekt, noe som betyr at den kommer til a falle av sporet tidligere enn i lysbollen ».

Grafen nedenfor viser spinnvarighetstiden for to forskjellige typer ball (en tung en lys ball) kastet med samme styrke.

Hvis & # 8216; ikke flere spill & # 8217; kunngjoringen pa terminaler ble opprinnelig programmert for a passe til lysekulen for a komme pa 3-4 kule omdreininger (ca. 5 sekunder) for slutten av hvert tur, men er ikke omprogrammert for a tilpasse seg en ny tyngre ball plassert i hjulet, dette automatisk skifter & # 8216; ikke flere spill & # 8217; kunngjoring for a komme fram til slutten av spinnet til tyngre ballen og etterfolgende punters ville bli tilbudt muligheten til a kunne sette innsatser n r slutten av hvert spinn og penger i.

Vi vet at han har ballhastighet. Sensoren oppdager under en spinn (programmert for lighterballen) utloser NMB-kunngjoringen for a komme pa 5 sekunder for slutten av hvert snurr med lysekulen. Men hvis sensoren oppdager den samme ballhastigheten i lopet av en tur med den tyngre ballen i hjulet, vil det utlose NMB-kunngjoringen for a komme pa etter at ballen utloper sporet under hvert spinn i stedet. Dette betyr uansett hvor myk eller hard begge ballene kastes, den samme situasjonen vil oppsta og gjenta seg i hvert tur som er vist i grafen (ovenfor). Na, tenk bare om du kan gjenopprette den samme situasjonen uten a matte vente pa at et kasinomedarbeider gjor en slik sjelden feil ved a erstatte feil type ball i hjulene. Na kan du. Du kan skape den samme situasjonen ved a bruke vart visuelle roulette system for a forutsi pa forhand, hvor pa rotoren vil ballen ga ut av sporet. Og dra nytte av muligheten du lager for a fa en fordel.

Ved a bare bruke den enkle prediksjonsprosessen i vart system, vil du kunne forutse & # 8216; i forveien & # 8217; med noyaktighet, hvor i hjulet / rotoren vil ballen ga ut av sporet & # 8217; pa hvert spinn av hjulet pa hvilken som helst whee og ball kombinasjon i et kasino. Og enda viktigere, vil du l re a gjenkjenne den rette typen forhold (ballspinn) for a spille for a oppna de mest konsekvente seier.

Rotoren (bevegelig del av hjulet) loftes halvveis gjennom demonstrasjonen for a vise mekanikken til hjulet er et ekte John Huxley hjul (Et vanlig kasinohjul) og har ikke blitt rigget elektronisk for a kontrollere resultatet av hvert spinn.

Forst nar vi kan identifisere en bestemt revolusjon av ball i et spinn, vil vi kunne forutsi «hvor pa rotoren vil ballen ga ut av sporet» eller «hvilket tall» pa rotoren ballen vil ga ut av sporet. Vi har valgt a forutsi ballrevolusjonen 4-4,75 mot slutten av spinnet. Det er mulig a forutsi opptil 9 omdreininger eller mer for slutten av hvert tur.

Med et effektivt visuelt roulette system, for a forutsi utfallet av et snurr, ma du skaffe ferdighetene til a identifisere en bestemt revolusjon av ballen under spinnet. Vi har oppdaget en enkel metode for a oppna dette. Metoden vi bruker er ikke gjetning for arbeid, og det er heller ikke den tradisjonelle 1x 2x cross over monster anerkjennelse metoden. Var metode inneb rer observasjon av hvordan den visuelle retensjonen av et rotasjon utvikles under spinnet. Det er en enkel og effektiv metode som kan brukes til a konsekvent velge den samme revolusjonen av ballen i noen spinn, pa alle hjul og ballkombinasjoner uavhengig av hjulhastigheten. Ved denne anledningen identifiserer vi ballen rev 4 – 4.75 for slutten av hvert tur. Avstanden mellom hver vertikal pin = 0,25 revolusjon. Du er ikke palagt a identifisere en viss revolusjon av ballen i vart niva hjul spillet.

Videoen viser at vi var i stand til a forutsi en spesielt revolusjon av ballen i noen spinn, dette betydde at vi kunne pinke peker pa et bestemt stadium av ballens reise under et snurr av visuell vurdering. Med denne evnen trenger vi bare a gjenta den samme visuelle vurderingsprosessen under enhver tur for a takle noen forhandler for a fa den informasjonen vi onsker. Dette bor utelukke vare spadommer som er oppnadd pa alle vare andre videoer, ble avledet av en forhandlersignatur (monster av resultater opprettet av samme person som spinner ballen). Sa det spiller ingen rolle hvem som spinner ballen, med vart visuelle roulette system, bor du v re i stand til a peke pa et bestemt stadium av ballens reise i enhver spinn, spunnet av noen forhandler og pa hvilket som helst hjul og ballkombinasjon for a skaffe seg den endelige prediksjonen med ekte sann ferdighet.

Hvis vi vet at avstanden som dekker ballen i en rotasjon av hjulet, bor vi kunne beregne den gjenv rende avstanden ballen har igjen for a reise for den nar slutten av spinnet (for ballen utgar fra sporet) fra samme revolusjon av ball vi identifiserer i hvert tur.

Illustrasjonen (ovenfor) skildrer hele reisen til ballen av en hel spinn. Hvis ballen dekker en total avstand pa 7 fot i hver revolusjon av hjulet, vil ballen ha dekket totalt 56 fot i hele spinnets tur (8 omdreininger x 7 fot = 56). Hvis vi kan identifisere den samme femte ballrevolusjonen for slutten av spinnet i hvert spinn pa det samme hjulet, kunne vi regne ut fra 5. omgang til slutten av hvert spin vi identifiserer, vil ballen ha akkurat 35 fot igjen a reise for den nar slutten av hvert snurr pa samme hjul.

5 Bollrotasjoner Avstand er 5 x 7 fot = 35 fot.

Dette forklarer hvorfor a identifisere en bestemt revolusjon i et snurr er viktig i prediksjonsprosessen.

Fysikk og matematikk som er forklart ovenfor illustrerer hvordan roulette er forutsigbar, dersom vi ogsa tar hensyn til hjulets / rotorhastigheten til spinnet, er dette fordi rotoren i hjulet aldri er statisk i noen spinn .. De gode nyhetene for deg, har vi allerede gjort alle beregningene for deg pa vare mini-diagrammer, sa det er ikke nodvendig for deg a leke med figurer i hodet ditt eller mentalt justere nar rotorhastigheten er forskjellig fra spinn til spinn. Alt som i hovedsak kreves fra deg under spinn, i spill, er a skaffe hjulhastigheten, vare diagrammer vil bekvemt automatisk konvertere hjul / rotorhastigheten du oppnar for a gi deg den endelige prediksjonen.

Foruten avstand er det viktig a v re oppmerksom pa den totale tiden ballen tar for a fullfore den siste 5 revolusjonen i ballen (eller fra en hvilken som helst ballrevolusjon du har tenkt a identifisere for ditt hjul) kan svinge tid til annen pa grunn av lufttrykk og andre tilstandsendringer. Vare minikart har ogsa tatt den faktoren i ligningen for a sikre at noyaktigheten av dine spadommer opprettholdes.

Med tanke pa betydningen i avstanden dekker ballen fra en bestemt ballrevolusjon i en hvilken som helst snurr, og at det er ca. 9 tall mellom hver vertikale pinne pa et hjul, er det ogsa viktig a ta hensyn til hvilke vertikale pinner / deflektorer i Hjulet ballen lander mesteparten av tiden pa hjulet ditt. Vi legger mer oppmerksomhet til vertikale pinner fordi maten de vertikale pinnene er plassert i hjul, gir mer overflateareal for ballen a sla. Mesteparten av tiden vil ballen sla en vertikal pin som den gar ut av sporet.

Hvis ballen bare lander pa 1 pinne pa et hjul mesteparten av tiden, vil ballen trolig ga ut av banen og sla den samme pinnen mesteparten av tiden pa det hjulet, da vil hjulet ha et enkelt fall av omrade og vil gjore beregningene av hvor langt ballen har forlatt for a reise fra en bestemt ballrevolusjon identifisert til slutten av en spinn mer rett fremover.

Hvis ballen lander pa 2 pinner pa et hjul mesteparten av tiden, vil hjulet ha 2 drop-off-omrader og feilberegninger kan v re avstanden (9 tall) av de to drop-off-omradene med mindre vare metoder brukes til a opprettholde prediksjonsnoyaktigheten.

Hvis ballen lander pa 3 pinner pa et hjul mest av.

tiden pa t hjulet vil ha 3 drop-off omrader. For a opprettholde prediksjonsnoyaktigheten vil systemet ta hensyn til nivaet av det som er pa et hvilket som helst hjul i lopet av hvilke satser ballene lander hyppigere, og hvordan man kan avhjelpe omrader som et hjul har. Vart system inkluderer 1 pin-spillet opp til og med et nivahjul g ame (hvor ballen lander pa alle pinner jevnt) for a samarbeide med alle nivaer av skjevhjul. Igjen tar informasjonen i skjemaene vare med rette inn pinnene pa hjulet, slik at spadommene dine er noyaktige og er i riktig omrade pa hjulet / rotoren i hvert spinn.

Vare 2 pin spill er i stand til a opprettholde noyaktigheten av & # 8216; hvor pa rotoren vil ballen ga ut av sporet & # 8217; Pa sakte til raske rotorhastigheter, uansett hvilken dominerende pin ballen lander pa. Dette betyr at spillerne ikke lenger vil v re begrenset til bare a satse pa sakte rotorhastigheter i 2-pinspillet. Dette skal gi spilleren fullstendig hjuldomminasjon i 2-pinspillet.

Merk: Var definisjon av biashjul er ikke det samme som visse tall er varmere enn andre tall i hjulet. Det handler om hvilken pin / s eller deflektor / s pa hjulet som ballen lander mesteparten av tiden. Et ett-punktsforspenningshjul er hvor ballen lander pa samme pin pa hjulet mesteparten av tiden.

I tillegg til vart systems evne til a sla 1-3 pin bias hjul, i tillegg vare system dekning metoder som kan sla LEVEL hjul. Dette vil gi spillerne fullstendig hjuldominasjon. Dette betyr at du na kan fa en langsiktig vinnermargin pa alle nivaer av skjevhjul, inkludert ikke-bias-hjul. Vare niva hjul spillet er ogsa aktuelt pa bias hjul. Du vil ikke bli palagt a identifisere en bestemt ballrevolusjon under et spinn ved hjelp av vart LEVEL hjulspill.

Hvis vi ikke kan sette din prediksjon / s i den gunstige delen av de vanligste hjulene som finnes i de fleste kasinoer eller bevise deg matematisk, vil du kunne fa en margin, enten du spiller pa niva eller bias hjul, vi vil gi deg full refusjon.